När Galatea, som tidigare mycket framgångsrikt enbart arbetat med Systembolaget och restaurangsektorn, valde att utöka sina affärer även till den svenska dagligvaruhandeln fanns behovet av kompletterande resurser.

Vi har lång erfarenhet av centralt arbete och fick uppdraget att sköta samtliga centrala kontakter och att agera bollplank i olika frågor kopplade till dagligvaruhandeln. Uppdraget innebar inte fulltid men för att ha tillgång till så mycket kompetens som möjligt deltog två väl etablerade konsulter i arbetet.

Smartfind har under tre år framgångsrikt  förhandlat med alla kanaler och nu när produkterna finns i alla större kedjor är det dags för nästa steg i utvecklingen; Vi rekryterar, parallellt med vårt uppdrag, en key account manager som efter introduktion tar över ansvaret för dagligvaruhandeln.