testar lite

Distrikt Göteborg blev hastigt vakant och SC Johnson bedömde det som extremt viktigt att hitta en tillfällig lösning så fort som möjligt. Då bad de oss om hjälp.

Arbetet med att aktivera vårt breda kontaktnät startade omedelbart och inom några dagar presenterade vi  en mycket erfaren, och på distriktet väl etablerad, medarbetare. SC Johnson valde vår lösning som kom att vara i ca 2 år.

Genom åren har Smartfind fått förtroendet att lösa samtliga kortare och längre vakanser i säljkåren, men också andra vakanser inom sälj och marknad. Uppdragsgivaren har hela tiden varit mycket nöjd med de snabba lösningarna och våra engagerade medarbetare.

Vårt mål är att säkerställa kontinuiteten och att snabbt erbjuda kompetenta och engagerade medarbetare.