Cederroths upplevde ett behov av att höja kompetensen i delar av säljkåren och att öka effektiviteten i säljbesöket. Efter analyser och intervjuer föreslog vi praktisk utbildning under samresor som metod och att en strukturerad säljprocess introduceras i säljkåren.

Vid tre dagars samresa gav vi handfasta råd om hur en effektiv säljprocess genomförs. Vi deltog vid varje säljbesök och kunde direkt i bilen efter besöket tillsammans gå igenom vad som gick bra och vad som gick mindre bra. Den direkta feedbacken var mycket effektiv och gav säljaren möjlighet att utveckla sig redan vid nästa besök.

Säljaren praktiserade sina kunskaper på egen hand i några veckor, och fick sen ytterligare tre dagars samresa med coachen, vilket har visat sig mycket effektivt för att få en varaktig förbättring. Efter varje tillfälle lämnades en rapport till närmaste chef med råd och tips om hur säljaren kan fortsätta att coachas och utvecklas.

Projektet resulterade i avsevärt förbättrat utfall och mätbara resultat har en positiv utveckling över tid.