När Alfort & Cronholm beslutade sig för att starta en säljkår för sina externa partners gick det väldigt snabbt. Det gick så snabbt att fyra säljare måste vara på plats redan efter en månad.

Direkt när vi fick uppdraget startade ett intensivt arbete med behovsanalys och kravprofil som är extremt viktigt för att den kommande sökningen skall bli effektiv. Efter ett par dagar var förutsättningarna på plats och sökprocessen i vårt nätverk startade.

Matchning mot profilen och sökning skedde parallellt och samtliga potentiella kandidater testades i analysverktyget. I och med den pressade tidsramen kunde vi inte vänta med intervjuer utan allt fick ske i takt med att vi hittade kandidater. Redan inom någon vecka kunde vi lämna över en rapport och våra rekommendationer.

Alfort & Cronholm anställde fyra säljare och hade säljkåren på plats efter en månads intensivt arbete. Ytterligare en säljare rekryterades efter sex månader.