Ingen central listning hos ICA. Några få Stockholmsbutiker som trogna direktkunder.  En övertygelse att konsumenterna är intresserade av craftöl i sin matbutik.

Det var förutsättningen när Galatea, Wine, Beer & Spirits vände sig till oss med frågan: ”vi vill sälja mer öl & tonic till ICA och vi har ingen säljkår, hur/vad ska vi göra?” Efter ingående diskussioner beslutades att den effektivaste modellen var att under en begränsad tid bygga upp en kundstock av butiker som veckovis beställer med direktleverans. Målet var 100 direktköpande ICA butiker efter projektets slut.

Tidsramen sattes till 4 månader och start i Stockholm/Mälardalen för att senare omfatta Göteborg och Malmö. Efter en kort rekryteringsprocess anställdes en etablerad säljare som omgående startade upp med Stockholmsområdet. Efter någon månad var ett större antal butiker igång och vår säljare kunde starta i Göteborg och Malmö området.

Efter att metodiskt arbetat igenom butik för butik var vid projektets slut ca 140 direktköpande butiker igång med ett för alla parter lönsamt ordinarie sortiment.