Info

REKRYTERA


En rekryteringsprocess tar 100 timmar. Låt oss sköta den till dig.

Människor gör skillnad. Det är människor som, oavsett nivå, bidrar till resultatet.

Det är ett omfattande arbete att hitta rätt medarbetare. Våra kunder har rätt att ställa höga krav på de tjänster vi tillhandahåller. I rekryteringsprocessen lägger vi vikt vid att förstå kravprofilen innan vi inleder sökprocessen. Företagets medarbetare påverkar företagets utveckling och framgång.

Vi använder tester för att ge stöd i processen. Vi identifiera den bästa kandidaten för tjänsten.

Vi arbetar snabbt och effektivt, identifierar och attraherar rätt kandidater från nätverk.

Låt oss ge er en offert för att du skall få en tydlig bild av hur vi kommer att genomföra rekryteringsuppdraget.

REDO FÖR NYA UTMANINGAR?


Flera av våra kandidater söker vi upp i vårt nätverk.

Målinriktad i vårt sökande efter önskad talang och vi har utvecklat en framgångsrik modell för bästa resultat.

När man registrerar sig hos Smartfind ”Registrera CV” lagras uppgifterna i våra databaser.

Att finnas med i våra databaser innebär att vi kontaktar dig när vi har uppdrag som vi passar din profil.

Vi är måna om våra kandidaters integritet och lämnar aldrig ut uppgifter utan medgivande.

Personliga uppgifter behandlas konfidentiellt samt i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

FÖR DIG SOM SÖKER JOBB


Smartfind är passionerade över att vara delaktiga i starka, framgångsrika organisationer.
Om du har för avsikt att byta arbete vill vi gärna komma i kontakt med dig. Vi har spännande uppdrag.
Tveka inte, ring oss, och passa samtidigt på att lägga in din CV i vår kandidatbas. Hem

TIPS TILL DIG SOM SÖKER JOBB


För att underlätta för dig i ditt jobbsökande har vi tagit fram några tips på hur du skapar bra ansökningshandlingar.

Steg 1: Lär dig tolka det viktigaste i varje jobbannons.
Det är naturligt att du kan bli fundersam efter att du läst en annons. Kan du verkligen möta alla de krav som ställs? Tänk på att arbetsgivaren plockar in alla de önskemål som finns omkring den man söker och kanske tenderar att överdriva kraven på den sökandes erfarenhet, egenskaper och utbildning. Skaffa dig mer information om företaget genom att besöka hemsidan, sök upp företaget på allabolag.se och se på antalet anställda, omsättning och utveckling de senaste åren. Sök på LinkedIn och se om du har relation till någon som jobbar eller har jobbat där. När du gjort detta läser du annonsen en gång till. Ta därefter anteckningar på saker du kommer att tänka på. Hur skall du matcha din ansökning med din nyvunna information. Se till att din ansökan är kortfattad och kärnfull.

Steg 2: Hur skapar du en CV som sticker ut?
Ditt CV är tillsammans med ditt personliga brev mycket viktiga i jakten efter ditt jobb. De beskriver vem du är och vad du gjort. Ett bra förberett CV är lättöverskådligt och fångar läsarens intresse. Det skall vara lätt för läsaren att känna att du har rätt erfarenhet och kompetens för jobbet.

Några enkla tips för dig att förhålla dig till:

Ställ upp ditt CV i kronologisk ordning och börja med din senaste anställning först. Om du har begränsad arbetslivserfarenhet så är ett bra tips att inleda med de dina personliga egenskaper som gör att du passar för jobbet i en stark rubrik.

Innehåll

Använd sidhuvudet och ange namn, adress, privat e-postadress, privat telefonnummer, födelsedata. Om du vill vara mer personlig kan du gärna lägga in en lämplig bild på dig själv.

Rubrik-Yrkeserfarenhet

Under denna rubrik anger du i kronologisk ordning företagets namn du jobbat på, mellan vilka datum du varit anställd, i vilken roll, beskriv arbetsuppgifter, erfarenheter och ansvar, lyft sedan fram tre saker du anser att du gjort bra i din roll och har anledning att vara stolt över. Undvik tidsluckor mellan dina anställningar utan var tydlig med om du varit ledig för en långresa eller dylikt.

Rubrik-Utbildning

Ange i kronologisk ordning utbildningställe, utbildningens inriktning och tidsperiod

Rubrik-IT-Kompetens

Beskriv vilka programvaror du är bekant med och om du har några certifieringar. Ange eventuella affärssystem du är bekant med. Det kan vara bra att nämna specifika hårdvarukunskaper. Gör det enkelt för läsaren genom att ranka dina kunskaper i en skala med mycket goda kunskaper, goda kunskaper, grundläggande kunskaper.

Rubrik-Språkkunskaper

Ange vilket/vilka språk och sedan nivå i tal och skrift; Flytande, mycket goda kunskaper, goda kunskaper, grundläggande kunskaper.

Rubrik-Övrigt

Här kan du ange körkort av olika slag, militärtjänst, föreningsarbete och eventuella förtroendeuppdrag.

Rubrik-Personligt

Kort om familj och fritidsaktiviteter.

Rubrik-Referenser

Skriv att dessa lämnas på begäran.

Steg 3: Det viktiga personliga brevet
Ett grundläggande råd är att vara kortfattad, inte längre än en sida. Se till att dina kontaktuppgifter är tydliga.

I det personliga brevet ges du en chans och berätta varför du är rätt person för jobbet. Se till att skaffa så mycket information du kan om företaget innan du börjar skriva ditt personliga brev. Det personliga brevet bör vara unikt för varje jobb du söker så ta den tid som krävs vid varje tillfälle. Tänk på att ett bra brev fångar läsarens intresse och får denne att vilja veta mer om dig. Ditt mål är att få läsaren att känna att du har rätt motivation, intressant bakgrund, kompetens men det viktigaste är utan tvekan att du har förmedlat en känsla av att du skulle passa in i företagets kultur till läsaren.

Några tips

Skriv in företagets namn, kontaktperson, ort och datum i brevhuvudet.

Rubriken

Om du söker ett jobb som du sett i en annons, ange vilken tjänst du söker. Om du skriver till ett företag som du har ett intresse av så anger du att detta är en intresseanmälan.

Inledning

Inled men en mening som sammanfattar varför du söker jobbet, och varför du är lämpad för det. Tänk på att skapa en inledning som får läsaren att vilja veta mer om dig. Ett bra tips för att lyckas med detta är att ringa företagets kontaktperson innan du skriver brevet. Innan samtalet så skall du lägga tid på att förbereda dig. Läs på och formulera några relevanta frågor. En fråga kan vara om det är en ny tjänst som företaget skall tillsätta? En annan kan vara hur snart de räknar med att ha en person på plats? Hur lång tid räknar man från företagets håll att det tar innan den nya personen är upplärd på jobbet och är helt självgående? Var tydlig med ditt namn och ärende så att kontaktpersonen kommer ihåg dig som en person som verkligen vill ha jobbet. När studerat den fakta du samlat in på allabolag.se, linkedin med mera läser du annonsen en gång till. Ta därefter anteckningar på saker du kommer att tänka på. Hur skall du matcha din ansökning med din nyvunna information. Tänk på hur din publika profil ser ut, matchar det du skriver i din ansökan med information man kan söka efter i sociala medier? Tänk igenom vilka saker du vill lyfta fram för att matcha de behov som du tolkat att arbetsgivaren har. Se till att få fram det unika med dig och ge exempel på det du tror att att kan bidra med. Skriv om dina erfarenheter och knyt dem till arbetsgivarens behov på ett sätt som visar att du fått insikt om arbetsgivarens behov.

Avslut

Håll det enkelt och avsluta med att du ser fram mot ett personligt möte. Som avslutningsfras skriver du ut med vänliga hälsningar med ditt för och efternamn.

Steg 4: Förberedelse inför anställningsintervjun
Repetera och förbered dig inför intervjun
Läs igenom annonsen, ditt personliga brev och CV innan intervjun.
Använd Internet och sök information om företaget. Ta anteckningar och skriv upp frågor du kommer att tänka på.
Tänk igenom varför du vill ha jobbet och varför arbetsgivaren bör välja dig.
Hur vill du presentera dig själv? Fundera kring din erfarenhet, intressen, egenskaper och kvalifikationer.
Ta hjälp av vänner och bekanta för at förbereda dig på de frågor som kan som kan komma på intervjun.
Tänk efter och förbered dig på frågor kring det du skrivit i ansökan
Steg 5: Under intervjun
Ta med dig CV, ansökan, intyg, betyg och kontaktinformation till eventuella referenser.
Ta reda på vilken klädkod företaget har och klä dig därefter. Din klädsel signalerar vem du är. Ställ dig framför spegeln och betrakta dig och ställ frågan: ”Skulle jag anställa mig själv som jag är nu”?
Var ute i god tid och kom i tid. Stäng av din mobil.
Signalera att du är förberedd genom att visa att du har förberedda anteckningar. Ställ konkreta frågor kring tjänsten du söker och om övriga saker om tillfälle ges.
Tänk på din kroppshållning – luta dig hellre framåt än bakåt, det tyder på engagemang. Att spegla intervjuarens kroppspråk signalerar också engagemang.
Var beredd på frågor av personlig karaktär – tänk igenom din historia så att du snabbt kan framhålla det positiva.
När du framhäver dina styrkor var beredd på att exemplifiera
Glöm inte att fråga när du kan vänta dig att bli kontaktad.
Var ärlig!
Vanliga intervjufrågor:

Varför har du sökt det här arbetet?
Varför slutade du din tidigare anställning?
Vilken typ av arbetsuppgifter trivs du bäst med?
Vilken typ av arbetsuppgifter trivs du sämst med?
Vilka är dina starka sidor och vad kan du bli bättre på?
Vilka är dina mindre starka sidor och vad kan du göra för att förbättra dem?
Vad kan just du bidra med på den tjänst du har sökt?
Blir du lätt stressad och hur hanterar du stress?
Vad tror du att du arbetar med om fem år?
Hur tycker du att en bra chef ska vara?
Hur hanterar du problem?
Kan du berätta om ett problem du har löst?
Varför ska vi anställa just dig?
Steg 6: Uppföljning efter intervjun
Att skicka ett mail efter intervjun där du tackar för mötet är hövligt. Om du inte hört något efter en vecka kan du ringa för att få klarhet. Kom ihåg att hålla humöret uppe även om du inte fick jobbet, det var starkt gjort att bli kallad till intervjun och arbetsgivaren såg dig som en som potentiellt kunde klara jobbet. Du lär dig vid varje försök och tills slut kommer det att lyckas. Det är bra om du efter varje intervju utvärderar din egen insat. Om du tycker att det gick bra och inte fick jobbet så kan du kontakta arbetsgivaren för återkoppling. Gör klart att du ringer för att du vill bli bättre till din nästa jobbansökning, be om en ärlig återkoppling.

 

 

HYR ELLER LEASA PERSONAL


Smartfind Bemanning erbjuder bemanningstjänster och har en bredd av tjänster som, tillsammans eller var för sig, skapar HR-lösningar för såväl små som stora företag.

Smartfind hjälper er när ni behöver personal för att täcka vakanser, sjukfrånvaro, semestrar.

SÄLJUTVECKLING


Vi har bred erfarenhet av säljutveckling i stora och mindre bolag där det efterfrågas resultat. När vi talar om säljutveckling förmedlar vi rätt verktyg för säljprocessen. Vår portfölj innehåller allt från coacha säljare eller säljorganisationer till affärsskola och inspirationskurser. Prioritet mot säljorganisationer, butik och handel. Största konkurrensmedlet för butiker är kundupplevelsen där vi har verktygen för att lyckas.

 

REFERENSER GENOMFÖRDA KURSER:
Smartfinds Mikael Törnvall har tillsammans med Joakim Mattsson från Petrin&Partner genomfört Bageriprodukters Affärsskola succéartat.
Anders Jacobsson VD Bageriprodukter AB

Smartfind genomförde inspirationskurser vid 14 tillfällen för vår personal. Syftet var att bli bättre på att möta våra gäster/kunder, vilket var över förväntning.
Michael Dahlbäck, köpman, ICA Tappström

Utbildningen gav resultat!
Conny Holmberg, köpman, ICA Oppeby/Nyköping

En inspirerande utbildning för alla i butiken
Conny, köpman, ICA Trollet Sollefteå

En bra inspirationskurs för mig och all personal
Johnny Supergrossen Hallunda

Vi satsade på att utveckla vår personal genom Smartfinds inspirationskurs. Mycket lyckat!
Hemköp Västerhaninge.

Rekommenderad utbildning i kundbemötande!
Björn Forss, köpman, ICA Kringlan.

Utbildningen i kundbemötande samt att stärka teamet gav resultat.
Petrus Jacobsson, Petrus Bageri

Referenser genomförda sälj coaching:

Coachning av säljare Cederroths

Coachning av nyföretagare i mellan Sverige

BUTIKSEVENT


Vi skapar koncept för att genomföra butiksevent. Vi har innovativa lösningar som bygger på positiv upplevelse för butikernas gäster. Vi tror på att en butiks succé bygger på de tre elementen hos varje gäst: man vill bli sedd, hörd och uppmärksammad. Med detta som grund skapar vi händelser för relationen mellan butik och gäst. Vi följer alltid upp eventen med rapporter som innehåller, försäljning, antal kontakter, konsument respons och butikens upplevelse. Det finns alltid möjlighet att kombinera eventet med intervjuer av konsumenter.

EXEMPEL PÅ EVENT


Vin-Dryckesevent
Ökad kundupplevelse i butik! Spännande för kunden. En helhetsupplevelse mellan mat och dryck. Vinexpert (sommelier) på plats. Skapar trevlig atmosfär. En genomgående kommentar från konsumenterna är att vi besparat tid till middagsbjudningen. Många upplever att de fått lära sig mycket nytt att ta med sig i sin framtida matlagning.
Vi har många butiker som kan vittna om succén. Naturligt, glatt och intressant som bygger en ökad kundupplevelse. Dryckesdemon är ett exempel på hur vi kan tillhandahålla de rätta verktygen för att vinna kundens hjärta och lojalitet.

Provning av alkoholfri öl i butik
Vi har genomfört provsmakning av alkoholfri öl i butiker. Där konsumenten fick prova tre sorters alkoholfri öl
Vi skapade en säljande och trevlig atmosfär i butiken där vi också hade kuponger att driva försäljningen med.

Provning av glögg i butik
Vi har genomfört provsmakning av alkoholfri glögg i butiker. Där konsumenten fick prova lättvins glögg gjord av kvalitetsvin.
Vi skapade en säljande och trevlig atmosfär i butiken där vi också hade central kampanj på produkten vilket hjälpte till att driva försäljningen.

Provsmakning av kyckling i butik
Vi har genomfört provsmakning av kyckling i butiker. Där konsumenten fick prova tillagad kyckling i olika rätter.
Vi skapade en säljande och trevlig atmosfär i butiken där vi också hade central och lokala kampanj på produkten samt kuponger för att driva försäljningen.

Provsmakning av såser i butik
Vi har genomfört provsmakning av såser i butiker tillsammans med lagade rätter. Där konsumenten fick prova olika såser till olika rätter.
Vi skapade en säljande och trevlig atmosfär i butiken där vi också hade central och lokala kampanj på produkten samt kuponger för att driva försäljning.

VÅR MÅLSÄTTNING


Hjälpa våra kunder att öka sin försäljning och lönsamhet.  Vi brinner för att utveckla försäljning.

Kärnan i vår kompetens är kunskapen om vad rätt individ kan uträtta i en organisation. Vi har en lång erfarenhet av ledarskap och försäljning.

Vår modell för säljbearbetning är kostnadseffektiv, flexibel och anpassningsbar.

Den rekryteringsmodell som vi arbetar med är anpassad för att identifiera personer som kan ha avgörande betydelse för sina arbetsgivare.

Att identifiera, närma sig och attrahera dessa individer kräver ett noggrant och omdömesgillt tillvägagångssätt.

Vår vision är att våra kunder skall välja oss för att de vet att vi levererar snabbt och över förväntan.

 

Vi har kompetens inom försäljning och inköp, projektledning, rekrytering, personalledning och organisations utveckling.

REGISTRERA DITT CV HOS OSS


Hos oss kan du lämna dina uppgifter utan att söka ett specifikt jobb eller tjänst. Vi hanterar alla våra potentiella kandidater i vårt system. Självklart kan du lita på att uppgifter som du lämnar till oss hanteras konfidentiellt och endast av personer med behörighet.

INTRESSEANMÄLAN
Om du är intresserad av ett framtida jobberbjudande så är det en mycket bra idé att registrera dina uppgifter hos Arbetsakademin.

Klickar här för att skicka ditt cv.

REFERENSKUNDER FÖR VÅRA GENOMFÖRDA REKRYTERINGAR


Annelie Johannesson, Försäljningsdirektör, Cederroths international.

Smartfind löste uppgiften till full belåtenhet och dessutom blixtsnabbt. Jag tror på search som metod för att hitta den bästa kandidaten, vilken vi nu har på plats!

 

 

 

 

Daniel Driving, Försäljningsdirektör Arla Foods AB

Smartfind har hjälpt rekrytera säljare. Bra kontakt och snabba, nära processer

 

 

 

Kenneth Söderberg, försäljningschef, Fontana food AB

Jag har använt Smartfind för rekryteringar till vår fulla belåtenhet.

 

 

Alfort & Cronholm

Mattias Wijk, Försäljningschef

Rekrytering av KAM, slutbedömning KAM och rekrytering av säljare

 

SC Johnson
Kathrin Schreiber, Scandinavian Manager

 

 

 

Rekrytering av Marknadschef, KAM, säljare och specialist support

Smartfind hjälpte oss på ett fantastiskt sätt med att hitta varuhuschefer!

Camilla, Dollarstore AB

 

Preem

Morten Bendz

Rekrytering av en försäljningschef

REFERENSKUNDER UTHYRNING PERSONAL


Tivall

Uthyrning av projektledare till produktionslinje

 

SC Johnson

Uthyrning av Marknadschef, KAM tjänster, säljare tjänster

 

LÓreal

Uthyrning av säljtjänster

 

Valora Trade

Uthyrning av säljare

 

Galatea

Uthyrning av KAM-tjänster