Förutom rekrytering

Vill vi uppmärksamma att vi genom vår eminenta databank tillhandahåller tillfällig personal att leasa under kortare alternativt längre perioder. Vi erbjuder även säljbearbetning lokalt samt riks.
I dagsläget är det ett flertal företag bl.a inom dagligvaruhandeln som med framgång använder tjänsten för att ombesörja sjukskrivningar, föräldraledighet och liknande.
Återkom för ytterligare information